Menu

 

 

Vážení zákazníci,
Vaše súkromie je pre nás dôležité,
preto sa riadime nasledujúcimi pravidlami ochrany Vašich osobných údajov

 

POLYGRAFIA, s. r. o.
Zastúpená konateľkou Ing. Mariannou Glasnákovou
Javorová 3071/4, 010 07 Žilina, IČO: 51022478, DIČ: 2120566195, IČ DPH: SK2120566195
Telefonický kontakt: +421 948 90 13 13
e-mail: info@mojapeciatka.sk
Spoločnosť je riadne zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 68327/L

 

O C H R A N A    O S O B N Ý C H    Ú D A J O V

Spoločnosť POLYGRAFIA, s. r. o. spracúva osobné údaje fyzických osôb starších ako 16 rokov - kupujúcich, potenciálnych zákazníkov a osôb, ktoré uzatvorili kúpnu zmluvu a/alebo vykonali registráciu na webovej stránke spoločnosti POLYGRAFIA, s. r. o. (ďalej spolu ako "dotknuté osoby") v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov").

 

 

1. Spoločnosť POLYGRAFIA, s. r. o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu:

a) titul,
b) meno,
c) priezvisko,
d) veková hranica,
e) bydlisko,
f) e-mailová adresa,
g) fakturačná adresa,
h) adresa dodania tovaru,
i) kontaktné telefónne číslo,
j) číslo účtu
k) história nákupov
za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami. Spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb navštevujúcich eshop, registrovaní prostredníctvom eshopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií. Získané údaje používa aj na tvorbu personalizovaných odporúčaní produktov a služieb (odporúčania na eshope, obsah noviniek a akcii doručovaných do emailu), marketing na eshope ako aj iných stránkach a analýzu správania počas návštev s cieľom zvyšovania kvality ponúkaných produktov a služieb.

Dotknutá osoba udeľuje spoločnosti POLYGRAFIA, s. r. o. súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 10 rokov od neskoršieho z nasledovných dní: (i) odo dňa ich poskytnutia alebo (ii) od dňa vykonania posledného nákupu (ďalej len „doba platnosti súhlasu"). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať, svoje osobné údaje kontrolovať a meniť, a to prostredníctvom žiadosti odoslanej na info@mojapeciatka.sk.

Spoločnosť POLYGRAFIA, s. r. o. po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

Predávajúci si osobné údaje nebude vynucovať, ani získanie týchto údajov podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo iných povinností predávajúceho v prípade, že sa nebude jednať o právny základ spracúvania osobných údajov pre účely vystavenia daňového dokladu vrátane archivácie po dobu 10 rokov a doručenia tovaru, na ktoré predávajúci nie je povinný vyžadovať súhlas so spracovaním osobných údajov, nakoľko spĺňajú podstatu právneho základu ich spracovania a sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej návrh na uzavretie zasiela zákazník odoslaním objednávkového formuláru a predávajúci prijíma doručeným potvrdením o jeho prijatí.

2. Spoločnosť POLYGRAFIA, s. r. o. vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb starších ako 16 rokov. Zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

3. Dotknutá osoba čestne vyhlasuje, že je staršia ako 16 rokov a je oprávnená svoje osobné údaje poskytnúť spoločnosti POLYGRAFIA, s. r. o., príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného tovaru.

4. Dotknutá osoba vyhlasuje že bola poučená o nasledovných právach dotknutej osoby:
a) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti na e-mailovú adresu info@mojapeciatka.sk od spoločnosti POLYGRAFIA, s. r. o. vyžadovať
i. prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
ii. presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť POLYGRAFIA, s. r. o. získala jej osobné údaje na spracúvanie,
iii. zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
iv. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
v. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
vi. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
b) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti odoslanej na email info@mojapeciatka.sk u spoločnosti POLYGRAFIA, s. r. o. namietať voči
i. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
ii. využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
iii. poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu,
iv. jej profilovaniu s využitím cookies.

5. Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

6. Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj o právach kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre všetky dotknuté osoby primerane.

7. V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa predpokladá podľa §13 ods. 1 písm. b) a f) Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám pre účely nevyhnutné na plnenie zmluvy (objednávky) a rovnako pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (vytváranie profilovania zákazníka):
a) Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 – prepravca – doručovanie zásielok
b) Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka – prepravca – doručovanie zásielok
c) Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko– marketingové účely
d) Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, Praha, Česká republika, IČO: 02387727– marketingové účely
e) BiznisWeb s.r.o., Soblahovská 1116/61, 911 01 Trenčín, IČO: 36332275 – poskytovanie riešenia internetového obchodu a s ním súvisiaci serverový priestor
f) WebSupport s. r. o., Karadžičova 7608/12 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36421928 – poskytovanie serverového priestoru
g) CONTABLE, s. r. o., Na kopci 622/29, 010 01 Žilina – Trnové, IČO: 46908447 - vedenie účtovníctva

Anketa

Čo by ste vylepšili na našom eshope?

Potrebujete poradiť?

Neváhajte nás kontaktovať

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať