Informácie o predávajúcom

Spoločnosť:
POLYGRAFIA, s. r. o.
Sídlo: Javorová 3071/4, 010 07 Žilina

IČO: 51022478
DIČ: 2120566195
IČ DPH: SK2120566195

Predávajúci je platcom DPH podľa §7 pre nadobúdanie tovarov z iných členských štátov v tuzemsku.
Predávajúci je platcom DPH podľa §7a pre prijímanie alebo dodávanie služby z/do iného členského štátu.

 

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK23 0900 0000 0051 3374 3601
BIC SWIFT kód GIBASKBX

Spoločnosť je riadne zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 68327/L

Kontakt na zákaznícku linku počas pracovaných dní od 8:00 – 16:00
Mobil: +421 948 90 13 13
Email: info@mojapeciatka.sk

Osoba zodpovedná za prevádzku obchodu: Ing. Marianna Glasnáková

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

 

Sme riadne registrovaný výrobca neobalových výrobkov, ktorého povinnosti si plníme prostredníctvom spoločnosti NATUR-PACK, a.s.

NATURPACK-vyrobca_neobalovych_vyrobkov

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info